Investor relations

 

Årsredovisning 2019

ÅR Gigger 2019

 

Kallelse till årsstämma

Gigger AB (publ) håller årsstämma den 1 april 2020 kl. 13.30. Årsstämman kommer avhållas på Vendevägen 89 (lokal Gullvivan), Danderyd.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 mars 2020.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 27 mars 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), Box 168, 111 73 STOCKHOLM eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Ta del av hela kallelsen via länken nedan.
Gigger kallelse till årsstamma 2020-04-01

Kallelse till extrastämma

Gigger AB (publ) håller årsstämma 1 november 2019 kl. 13.30 i Stockholm. Stämman kommer avhållas i anslutning till bolagets lokaler på Vendevägen 89 i Danderyd.

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 oktober 2019 (avstämningsdag).
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast 28 oktober 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), Mailbox 168, 111 73 Stockholm eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Gigger kallelse till x.stamma 2019-11-01

 

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2018

 

Kallelse till årsstämma

Gigger AB (publ) håller årsstämma den 18 juni 2019 kl. 13.30 i Stockholm. Årsstämman kommer avhållas på Karla Kontorshotell, Karlavägen 18.

Den som önskar delta i stämman ska

  • dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 juni 2019.
  • dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 14 juni 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget på adress Gigger AB (publ), c/o AB Petaligus, Box 71, 135 22 TYRESÖ eller per e-post: accounting@gigger.se. Vid anmälan ska namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

Gigger kallelse till årsstamma 2019-06-18

 

Företrädesemission

Bästa aktieägare, se bifogad info om företrädesemission.
Fullständigt material samt teckningssedel beställes av reg. aktieägare via claes.persson@gigger.se

GIGGER MAJ 2019