Inkasso och tvister

För att underlätta så mycket som möjligt och göra det så lätt som möjligt för främst våra privatpersoner som fakturerar genom Gigger erbjuder vi en kostnadsfri inkassolösning.

För alla uppdrag och projekt som genomförs via Gigger ingår alltid en inkassolösning. Inkassolösningen står Inkassogram för, en kostnadsfri digital inkassolösning. Det som ingår är utskick av betalningspåminnelse, inkassokrav samt ett final notice brev. Alltid utan kostnad för er som kunder.

Om en tvist skulle uppstå mellan leverantör och uppdragsgivare kommer Gigger att titta på bägge sidors redogörelse och därefter försöka medla och hitta en bra lösning för bägge parter. Om inte en lösning kan nås kommer en rättslig process behöva inledas och Gigger ger då instruktioner om hur parterna bör gå vidare.

Vi eventuella tvister ska ett mail skickas till support@gigger.se med en redogörelse av vad som skett. Om en betalning inte skett innan utsatt tid skickas automatiskt en betalningspåminnelse ut, därefter inkassokrav och sedan ett final notice brev. Inkasso är ingenting som ni som fakturerande kund ska behöva jobba med.