Inga dolda avgifter

När en faktura skickas och betalas tar Gigger ut en administrativ avgift på 4 %. Utöver detta är Giggers alla tjänster kostnadsfria att använda. För företag läggs dessa fyra procent som en avgift på fakturan och för privatpersoner som fakturerar som frilansare dras de fyra procenten av det fakturerade beloppet. Avgiften dras alltid på det fakturerade beloppet exklusive moms.

 

Företag

För all personal ni anlitar genom Gigger, antingen genom uppdrag ni publicerat eller om ni endast betalar ut löner så läggs alltid avgiften på fakturan. Om ni anlitar och betalar löner för en eller 100 personer så betalar ni endast en faktura och avgiften läggs på samma faktura. Enkelt och smidigt. För detta tar vi arbetsgivaransvar samt hanterar skatter, sociala avgifter, försäkringar och ger varje person ni anlitar möjligheten att sätta av pengar för pension.

 

Privatpersoner

När du som frilansare fakturerar genom Gigger tas en avgift ut på fyra procent. Den avgiften dras av när fakturan betalats av din kund och den dras alltid från det fakturerade beloppet exklusive moms. För detta hanterar vi sociala avgifter, skatter, försäkringar och erbjuder dig olika pensionsval. Allt för att göra det så enkelt som möjligt för dig som frilansare för att du ska slippa administrationen som kommer med att starta eget företag.

Om du däremot blir anlitad genom Giggers plattform då du ansökt om ett publicerat jobb är det företaget du jobbar hos som betalar den avgiften.